Vogeldrinkbakjes

2019 / 25 mei : Tekstheks

Vanmorgen om 5 uur werd ik wakker doordat een aantal eksters in onze tuin aan het ruziemaken waren.

Wij hebben sinds kort vogeldrinkbakjes op het balkon staan, kleine stenen bakjes op een stok, speciaal voor kleine vogels zoals mussen en meesjes. De 10000 mussen die in en rondom onze tuin wonen maken er graag gebruik van: meerdere keren per dag komen ze drinken en badderen en genieten er zichtbaar van. Ook vogels kunnen genieten. Ze gebruiken de drinkbakjes onder andere als sociale ontmoetingsplek en soms zitten er wel 4 mussen tegelijk op zo’n bakje. En kwetteren er lekker op los.

De mussen zijn helemaal niet meer bang voor ons, sterker nog: als een van ons in de keuken is of als we aan het eten zijn - onze keuken annex eetkamer grenst aan het balkon - komen ze soms zelfs in de vensterbank zitten en kijken door het keukenraam naar binnen.

Sinds een paar dagen hebben de eksters de bakjes ook ontdekt en al zijn die eigenlijk niet geschikt voor grotere vogels, een brutale slaagde er toch in te blijven zitten op het wankele bakje. Ook eksters hebben dorst. En deze ekster was vanmorgen vroeg blijkbaar bezig zijn territorium te verdedigen tegen zijn soortgenoten.

Alhoewel ik in principe van alle vogels houd en ook een ekster zijn water niet misgun, vind ik dat onze drinkbakjes er in eerste instantie voor de kleine vogels zijn, dus heb ik de brutale ekster weggejaagd. Een ekster heeft legio andere mogelijkheden om aan drinken te komen en vormt bovendien een bedreiging voor de veel kleinere en kwetsbare mussen, want zo’n ekster schroomt niet om een vers gelegd eitje, of zelfs een jong vogeltje, op te eten. Sorry ekster, maar je mag een ander balkon opzoeken.

Toen we vanmorgen aan het ontbijt zaten kwamen er meteen een paar musjes hun dagelijkse slokje water halen. En hun vrolijke getsjilp klonk als ‘Dank je wel!’


© 2019 TekstHeks

Logo van DETLEVSKI, Amsterdam DETLEVSKI