Reiger

Statig op zijn lantaarnpaal
heeft hij schijt aan de voorbijgangers

grijs mijmert hij de dag door
zijn verenflarden wapperen op de westenwind

gelijk een monnik trotseert hij sneeuw en regen
de moesson die bij ons zomer heet

denkt het zijne van buurman’s baard
en de stijgende prijs van het gelijk.

 

© 2019 TekstHeks

DETLEVSKI