Tijd

Een nevelflard vliegt langs
streelt mijn wang mijn
hand beweegt ik schrijf
woorden op een stuk papier

als ik opkijk verdwijnen
mijn ogen in de mist een
wolk vult mijn hoofd
druppel voor druppel

grauw baant zich de dag
door mijn hoofd in mijn kamer
bezwijkt de tafel onder
papieren twijfel

terwijl ik me afvraag waar
ik de laatste twee uren heb gelaten:
weggestopt in een bureaula of
door de WC gespoeld?

 

© 2019 TekstHeks

Logo van DETLEVSKI, Amsterdam DETLEVSKI